Proxectos de Formación para profesorado 2013-2014

Bases da convocatoria dos proxectos de formación para o curso 2013-2014.

Pódese consultar as persoas destinatarias, a duración, a documentación a presentar, o lugar e o prazo de presentación de solicitudes, e máis información de interese.

- Convocatoria dos proxectos de formación.

Modelos de documentación relacionada cos proxectos de formación 

- Anexo I: Inscripción e proxecto

- Anexo II: Memoria final

- Anexo III: Declaración responsable

- Máis información