Protocolo con Navantia e varias asociacións para o fomento da FP en Ferrol, Eume e Ortegal

Asinado en Santiago de Compostela, a dezanove de febreiro de dous mil dezanove, o Protocolo entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Navantia, a Confederación de Empresarios Ferrolterra, a Asociación de Empresarios Ferrolterra, o Clúster do Naval Galego, a Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, a Asociación de Empresas del Sector Naval Público de la Ría de Ferrol e a Asociación de Empresas Siderometalúrxicas da Coruña, para o fomento da formación profesional dual nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.

Etiquetas: