Proposta provisional de adxudicación dos premios eduemprende Idea 2021

Publícase a proposta provisional de adxudicación dos premios do concurso Eduemprende Idea 2021 (Orde do 7 de abril de 2021 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2021 dirixido, ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sustentadas con fondos públicos, publicada no DOG do 16 de abril de 2021) elaborada pola comisión avaliadora do devandito concurso. Data de publicación: 08/07/2021

Tal como establece a orde de convocatoria, ábrese un prazo de 10 días naturais para presentar alegacións. 

Toda a información sobre esta convocatoria na seguinte ligazón:

Etiquetas: