Probas libres. Listaxes provisionais de solicitudes

Publicadas as listaxes provisionais de solicitudes a probas libres para a obtención de títulos de técnico e de técnico superior.

Listaxe provisional de solicitantes. Ciclos de grao medio.
O prazo de reclamación contra esta listaxe abrangue desde o 7 de maio ata ás 13:00 horas do 9 de maio de 2013.
A reclamación deberáse realizar no centro elixido en primeira opción.

Listaxe provisional de solicitantes. Ciclos de grao superior.
O prazo de reclamación contra esta listaxe abrangue desde o 7 de maio ata ás 13:00 horas do 9 de maio de 2013.
A reclamación deberáse realizar no centro elixido en primeira opción.

- Máis información sobre a convocatoria

Etiquetas: