Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Listaxes definitivas de persoas inscritas.

Publicadas as listaxes definitivas de persoas inscritas nas probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

- Ver listaxe

- Máis información sobre o proceso.

Etiquetas: