Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Listaxes provisonais de inscricións e exencións

Publicadas as listaxes de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Período de reclamación: do día 15 ao 17 de marzo, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

Etiquetas: