Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Cualificacións definitivas. Convocatoria 2021

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

A partir do 23 de xuño poderanse solicitar os certificados da proba de acceso a grao medio en calquera dos centros de inscrición (centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade que impartan ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2020-2021).

- Máis información

Etiquetas: