Plan Conecta FP Galicia


O Plan Conecta FP Galicia, de colaboración público-privada, ten, entre outros, o obxectivo de deseñar e planificar unha oferta de formación profesional do sistema educativo que dea resposta a rápida evolución do sector produtivo e á necesidade de contar con persoas coa capacitación adecuada para facer fronte ao importante relevo xeracional que se está producindo

Información xeral

Encontros