Plan de capacitación do profesorado de formación profesional e réxime especial para o curso 2024-25

Xúntase o Plan de capacitación do profesorado de formación profesional e réxime especial para o curso 2024-25.