Oferta de cursos de especialización e de ciclos formativos na modalidade de FP dual

Publicada a oferta de cursos de especialización e de ciclos formativos na modalidade de FP dual.

Máis información:

Pode consultar o proceso e o calendario de admisión en http://www.edu.xunta.gal/fp/informacion-xeral

Etiquetas: