Probas de acceso de grao medio. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2015

Publicadas instrucións e a asociación centro e sede para a realización da proba de acceso a ciclos formativos de grao medio na convocatoria ordinaria 2015.

- Máis información sobre a convocatoria

Etiquetas: