Probas de acceso a grao medio. Sedes e instruccións. Convocatoria 2014

Publicada a listaxe das sedes de realización das probas de acceso a ciclos formativos de grao superior así como as instrucións para a realización das mesmas da convocatoria 2014.

- Ver lugares e sedes

- Instrucións para a realización das probas

- Máis información sobre a convocatoria

Etiquetas: