Convenio co ICOEC e co CPHDG

Asinado o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, o Colexio de Odontólogos e Estomatólogos de A Coruña (ICOEC) e o Colexio profesional de Hixienistas dentais de Galicia (CPHDG), sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.

- Convenio

- Relación de convenios en vigor no ámbito da formación profesional

Etiquetas: