Probas de acceso. Convocatoria 2014

Convocatoria das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior para o ano 2014.

Pode consultar a Orde do 5 de marzo de 2014 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2014 na seguinte ligazón:

- Orde do 5 de marzo de 2014

Ten máis información sobre as probas de acceso e detallada por grao en:

- Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio

- Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior 

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional.

- Calendario das probas de acceso

Etiquetas: