Validacións entre módulos profesionais de títulos LOXSE e títulos LOE

Actualización do 20 de decembro de 2012. Este catálogo está vixente dende o curso 2012-2013.

Catálogo de validacións entre módulos profesionais de títulos LOXSE e títulos LOE

Máis información

Etiquetas: