Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Listaxe definitiva de persoas inscritas

Convocatoria: ordinaria 2012

Listaxe definitiva de persoas inscritas nas probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

- Ver a listaxe

Etiquetas: