Probas de acceso de grao superior. Resolución de exencións. Listaxe provisoria.

Resolución de exencións para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Listaxe provisoria.

Ver documento

Etiquetas: