Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Listaxes definitivas de persoas inscritas

Convocatoria: ordinaria 2012

Listaxes definitivas de persoas inscritas nas probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Ver as listaxes