Actividade de formación. Regulamento de infraestruturas comúns de telecomunicacións.

O CIFP Politécnico de Santiago xunto a Dielectro Industrial S.A., dentro das actividades de formación da aula Schneider, organiza una xornada de formación sobre o regulamento de infraestruturas comúns de telecomunicacións – ICT 2.

  • Data e hora. 1 de febreiro de 2012. De 16:00 horas a 18:00
  • Lugar. Aula Schneider, do CIFP Politécnico de Santiago.
  • Período de inscrición. Do 23 ao 28 de xaneiro de 2012.
  • Destinatarios. Profesorado da Familia profesional de Electricidade e electrónica.
  • Requisitos.  Profesorado que estea a impartir formación en materia de ICT.
  • Inscrición. Enviar correo electrónico a cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es, xuntando certificación da dirección do centro educativo na que se acredite que se está a impartir formación en materia de ICT.

- Máis información