Curso de novidades curriculares nas familias profesionais no IES Cruceiro Baleares

Documentación do curso

Presentacións FP e documentos de apoio  

 

Para obter a documentación do curso acceda a ligazón correspondente da súa familia profesional

ADG - Administración e xestión
AFD - Actividades físico-deportivas
AGA - Agraria
AGR - Artes gráficas
ART - Artes e artesanía
COM - Comercio e Marketing
ELE - Electricidade e electrónica
ENA - Enerxía e auga
EOC - Edificación e obra civil
FME - Fabricación mecánica
FOL - Formación e orientación laboral
HOT - Hostalaría e turismo
IEX - Industrias extractivas
IFC - Informática e comunicación
IMA - Instalación e mantemento
IMP - Imaxe persoal
IMS - Imaxe e son
INA - Industrías alimentarias
MAM - Madeira, moble e cortiza
MAP - Marítimo-pesqueira
QUI - Química
SAN - Sanidade
SEA - Seguridade e ambiente
SSC - Servizos socioculturais e á comunidade
TCP - Textil, confección e pel
TMV - Transporte e mantemento de vehículos
VIC - Vidro e cerámica