Publicación das cualificacións definitivas

Nos seguintes documentos pódense consultar a listaxe de cualificacións definitivas das probas de acceso e os centros emisores de certificados segundo o centro de inscrición nas probas.

Etiquetas: