Listaxes, datas e lugares das probas. Convocatoria 2020

Segunda convocatoria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés profesionais e habilitacións profesionais para a segunda convocatoria do ano 2020

Material permitido para a realización da segunda parte da proba

Listaxes relacionadas coa segunda convocatoria 2020

Na seguinte ligazón pódense consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a segunda convocatoria relacionadas coas probas de carnés profesionais e habilitacións profesionais.

- Acceso ás listaxes de persoas admitidas e excluídas da segunda convocatoria.

- Listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

- Listaxe de persoas convocadas para a realización da proba de Operador/a industrial de caldeiras. Enderezos e datas para a realización da proba.

- Acceso ás listaxes de cualificacións da segunda convocatoria.

  • Listaxe provisional (Pendente de publicación)
  • Listaxe definitiva (Pendente de publicación)

Primeira convocatoria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés profesionais e habilitacións profesionais para a primeira convocatoria do ano 2020

Material permitido para a realización da segunda parte da proba

Listaxes relacionadas coa primeira convocatoria 2020

Na seguinte ligazón pódense consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a primeira convocatoria relacionadas coas probas de carnés profesionais e habilitacións profesionais.

- Acceso ás listaxes de persoas admitidas e excluídas da primeira convocatoria.

Reclamacións contra a listaxe provisional. Mentres dure a situación derivada da pandemia por Covid-19, será posible presentar a reclamación a esta listaxe a través do correo electrónico habilitacions.profesionais@edu.xunta.gal, con independencia de que con posterioridade se estableza o período de reclamación.

Será imprescindible facer referencia ao número de rexistro de entrada da solicitude de participación nas probas para a obtención de determinados carnés e habilitacións profesionais. Poderá xuntarse, en formato electrónico, canta documentación complementaria se considere necesaria. Quen presente reclamación por esta vía non precisará realizar ningún trámite posterior no prazo que se abra a tal efecto.

- Listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

- Listaxe de persoas convocadas para a realización da proba de Operador/a industrial de caldeiras. Enderezos e datas para a realización da proba.

- Acceso ás listaxes de cualificacións da primeira convocatoria.

  • Listaxe provisional (Pendente de publicación)
  • Listaxe definitiva (Pendente de publicación)
Tema: