Listaxes, datas e lugares das probas. Convocatoria 2017

Convocatoria extraordinaria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés profesionais e habilitacións profesionais para a convocatoria extraordinaria do ano 2017.

Material permitido para a realización da segunda parte da proba

Listaxes relacionadas coa convocatoria extraordinaria 2017

Na seguinte ligazón pódense consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a convocatoria extraordinaria  relacionadas coas probas de carnés profesionais e habilitacións profesionais.

- Acceso ás listaxes de persoas admitidas e excluídas da convocatoria extraordinaria.

Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 20 de setembro de 2017

- Listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

O chamamento para a realización da proba terá lugar o venres 24 de novembro ás 10:15 horas no seguinte enderezo:

GRÚAS NORTE, San Marcos (estrada do aeroporto), 70
15890 Santiago de Compostela
A Coruña.

- Acceso ás listaxes de cualificacións da convocatoria extraordinaria.

Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 4 de xaneiro de 2018

     - Formulario de reclamación     

     - Exames da convocatoria

Contra esta listaxe poderase presentar recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partires do 29 de xaneiro de 2018

Convocatoria ordinaria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés profesionais e habilitacións profesionais para a convocatoria ordinaria do ano 2017.

Material permitido para a realización da segunda parte da proba

Listaxes relacionadas coa convocatoria ordinaria 2017

Na seguinte ligazón pódense consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a convocatoria ordinaria  relacionadas coas probas de carnés profesionais e habilitacións profesionais.

- Acceso ás listaxes de persoas admitidas e excluídas da convocatoria ordinaria.

- Listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

O chamamento para a realización da proba terá lugar o venres 2 de xuño de 2017 ás 11:00 h no seguinte enderezo:

Grúas Norte, San Marcos (Estrada do Aeroporto), 70. 15890. Santiago de Compostela (A Coruña)

- Acceso ás listaxes de cualificacións da convocatoria ordinaria.

     Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 23 de xuño de 2017.

     - Formulario de reclamación     

     - Exames da convocatoria

  • Listaxe definitiva
    Contra esta resolución definitiva poderase interpor recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes desde a súa publicación.
Tema: