Listaxe definitiva de cualificacións de carnés e habilitacións profesionais primeira convocatoria 2024

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións das probas da primeira convocatoria 2024 para a obtención de determinados carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada perante o Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional no prazo dun mes desde a súa publicación.