Ligazóns de interese

No documento adxunto exponse un resumo das actuacións que se están levando a cabo nas diferentes Comunidades Autónomas en relación a xestión da calidade nos centros educativos.

Inclúese tamén referencia as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, o MEC e a Unión Europea. Así como a outras entidades relacionadas coa calidade e/ou a avaliación.

Non se trata dun compendio exhaustivo, senón dunha selección do máis importante atopado en cada unha desas Comunidades, Cidades, Ámbitos ou Espazos.

Todas as ligazóns de Internet están vixentes a data de 03/11/2011. 

             
Galicia  
Xestión da calidade na Educación en Galicia    
Axencia calidade sistema universitario de Galicia    
   
Ministerio de Educación    
Páxina web       
LEDA, Base de Datos disposicións normativas Estatal e Autonómica      
REDINED: Red bases datos información educativa      
CIDE Centro Investigación y Documentación Educativa    
Instituto de Avaliación.      
Axencia Nacional de Avaliación de Calidade e Acreditación (ANECA)      
Instituto de Formación do Profesorado, Investigación e
Innovación Educativa (IFPIIE)  
 
Todo FP    
   
Comunidades autónomas    
Andalucia  
Red de Calidade IESCA    
Xestión de Calidade (Redes e demais)     
Cartas de Servizos IES aprobadas    
   
Aragón  
Antecedentes en Calidade     
Páxina de Xestión da Calidade    
Páxina de ligazón a XORNADAS de RELATORIOS de BOAS PRÁCTICAS     
Centros Educativos implicados en Calidade    
   
A Rioxa  
Centro Rioxano de Innovación Educativa (CRIAR)       
Páxina específica de EFQM no CRÍE    
   
Asturias  
Avaliación e Calidade Educativa    
Consello de Asturias de FP      
- Calidade e Avaliación      
- Experiencias e Boas Prácticas      
   
Baleares  
IAQSE - Illas Baleares: Institut d'Avaluació i Qualitat do Sistema Educatiu      
Servizo de Implantación de SGC        
Páxina de Calidade dalgúns Centros Certificados:    
- IES Pau Casesnoves       
- IES Antoni Maura       
- IES Sta. Margalida       
 
Canarias  
Páxina de FP     
Noticia: 29 Centros están Certificados      
   
Cantabria  
Consello FP Cantabria      
   
Castela e León    
Calidade e Avaliación     
Calidade en Educación     
Calidade e Avaliación na Rede     
Normativa Calidade    
   
Castela - A Mancha    
EducalCLM  
   
Cataluña  
Proxectos para a Mellora da Calidade dos Centros Educativos
Públicos (PMQCE) 
 
Proxectos de Calidade e Mellora Continua (PQMC) (Páxina nova)     
Proxectos de Calidade e Mellora Continua (PQMC) (Páxina vella)    
Consello Superior de Avaliación do Sistema Educativo (CSESE)    
 
Estremadura    
Axencia Estremeña de Avaliación Educativa     
Servizo FP Estremadura     
CALIDEX, Páxina de Implantación de SGC en Centros de FP Estremeños     
   
Madrid  
Axencia Calidade Universidades     
Avaliación e análise    
Proxectos de Formación en Calidade       
Centro Rexional de Innovación e Formación Las Acacias    
   
Murcia  
Páxina FP   
Xestión de Calidade    
Centros Integrados FP:    
- CIFP Carlos III de Cartaxena      
- CIFP de Lorca        
Desde decembro de 2006 están certificados tres centros:    
- CIFP Carlos III de Cartaxena      
- IES La Flota de Murcia    
- IES Gines Pérez Chirinos de Caravaca de la Cruz    
Noticias Certificación Calidad:    
- Educarm 11/04/2007    
- Educarm 28/10/2008    
- Educarm 10/05/2010    
   
Navarra  
Indicadores Educativos     
Ligazón FP   
Xestión de Calidade en Centros Educativos     
KADINET Páxina de contidos de Calidade       
   
Pais Vasco  
 Ligazón FP  
- Axencia Vasca para a Avaliación da Competencia e Calidade na FP    
- Centro de Innovación da FP e da Aprendizaxe Permanente TKNIKA       
ISEI-IVEI - Instituto Vasco de Avaliación e Investigación educativa    
   
Valencia  
Páxina de Calidade      
   
Cidades autónomas    
Ceuta  
Páxina web educativa no MEC    
   
Melilla  
Páxina web educativa no MEC    
Consellería de Educación e Servizos Sociais     
Cartas de Servizos    
   
Unión Europea    
Centro Europeo para o Desenvolvemento da Formación Profesional
CEDEFOP 
   
Publicacións do CEDEFOP    
EQAVET:  
- http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx    
- http://www.evta.net/newsflash/nf_ecvet/eqavet.html    
Educación y Aprendizaje en la Comisión Europea    
hQuality Assurance in VET    
   
Outras entidades de calidade e/ou avaliación    
Entidade Nacional de Acreditación (ENAC)     
Asociación Española para a Calidade (AEC)      
Asociación Española de Normalización    
Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA)    
Fundación Iberoamericana para  Xestión da Calidade       
Asociación Portuguesa para a Calidade (APQ)       
Fundación Europea para Xestión da Calidade (EFQM)      
Organización Europea para a Calidade (EOQ)      
Organización Internacional para a Normalización (ISO)     
             
Etiquetas: