Instrucións sobre a ordenación dos graos D e E de FP para o curso 2024/25

Resolución do 10 de xullo de 2024 da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións sobre a ordenación e a organización dos graos D e E de formación profesional para o curso 2024/25 (Próxima publicación en DOG).