Instrucións para o desenvolvemento da FP dual para alumnado de 2º curso

Instrucións da Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre o desenvolvemento da modalidade de formación profesional dual para o alumnado matriculado no segundo curso dos ciclos formativos de Formación Profesional no réxime ordinario no curso 2017-2018, en ensinanzas sostidas con fondos públicos.

Etiquetas: