Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de FP no curso 2022-2023

Próxima publicación no DOG da Resolución do 22 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo no curso 2022-2023.