Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de FP no curso 2024/25

Resolución do 10 de xullo de 2024 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo no curso 2024/25 (Próxima publicación en DOG).