Instrucións para o desenvolvemento dos cursos de especialización de FP no ano académico 2021/22

Publicada a Resolución do 21 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos cursos de especialización de formación profesional no ano académico 2021/22 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.