13485

 

Obtención e caracterización de fibras vexetais para ser utilizadas como ingrediente alimentario
Obtención e caracterización de fibras vexetais para ser utilizadas como ingrediente alimentario
Obtención e caracterización de fibras vexetais para ser utilizadas como ingrediente alimentario

Obtención e caracterización de fibras vexetais para ser utilizadas como ingrediente alimentario

Centro educativo coordinador: CIFP Carlos Oroza
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Porto-Muiños
Descrición:

O proxecto pretende desenvolver novos ingredientes alimentarios con fibras vexetais, transformando as fibras alimenticias en produtos industriais para a industria alimentria e/ou para o sector gastronómico.

Materiais: