Información e documentos de probas libres 2013

Na seguinte documentación poderá acceder a arquivos pdf nos que se recolle, ademais da información sobre o proceso de admisión, todos os impresos necesarios para realizar a solicitude e a matrícula.

 

Información, oferta e impresos do proceso de probas libres 2013

- Documentación
- Oferta, clasificada por familia profesional e ciclo formativo
- Oferta, clasificada por provincia e concello

  

Relación individualizada dos impresos do proceso de admisión

- Impreso de solicitude de inscrición (anexo I)
- Impreso matrícula

Etiquetas: