II Addenda ao convenio coa Fundación Empresa-Universidade (FEUGA)

Asinada en Santiago de Compostela, a vinte e nove de xaneiro de dous mil quince, a II Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Empresa-Universidade (FEUGA), para o apoio aos programas de becas de formación práctica de persoas tituladas en ensinanzas artísticas.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Contido: 
Outros:

Outros:
Estender aos novos titulados superiores os plans de bolsas de formación práctica de FEUGA para titulados universitarios. Os titulados aos que se aplica son os seguintes:

  • Titulados en ensinanzas superiores de Deseño
  • Titulados en ensinanzas artísticas superiores en Conservación e restauración de bens culturais
  • Titulados en ensinanzas artísticas superiores en Arte dramática
  • Titulados en ensinanzas artísticas superiores en Música
Temática: 
Bolsas de formación
Etiquetas: