Habilitacións profesionais. Publicación de exames. Convocatoria 2021.

Publicados os enunciados das probas para a obtención de determinados carnés e habilitacións profesionais. da convocatoria 2021

- Máis información.