Participantes GaliciaSkills

Ano 2021

Administración de sistemas en rede

Centro educativo Alumno/a Titor/a
IES Isidro Parga Pondal Martín Cambón Recarey Diego Terrón del Valle
IES Ramón Mª Aller Ulloa Javier Fernández Pazos Elena Martínez Lemos
IES San Clemente Alejandro Vila Agrelo Bruno Vila Vilariño

Carpintaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra Hugo González Calvo Roberto Rivas Conejo
CIFP Politécnico de Lugo Kelvin Alexander Smith Gómez Manuel Ángel Pena Díaz
CIFP Politécnico de Santiago Alejandro Noguerol Freire Juan Carlos Pascual Quián
CIFP Valentín Paz Andrade Gabriel Besada Bernárdez Avelino Figueroa Lorenzo
IES de Melide Sergio López Salgado Iván Carreira Mata
IES de Ortigueira Jacobo Martínez Armada Alberto Gallego Fernández
IES de Salvaterra de Miño Moises Pérez Rodríguez Enrique Pena López

Cociña

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Carlos Oroza Martín Otero Iglesias Jorge Sánchez Verdeal
CIFP Compostela Katia Baluja Montoiro Antonio González Puga
CIFP Manuel Antonio Marina Suárez Martínez Isaac Martín Peña
CIFP Paseo das Pontes María Emilia Piedra Iglesias José Miguel García Silvarredonda
IES de Vilamarín Antonio García Castellanos Gonzalo Abal Lobato

Coidados auxiliares de enfermaría e atención sociosanitaria

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto Óscar Estévez Bueno Diego Abeijón Martínez
CIFP Leixa Nicolás Varela Villar Laura Ríos Dalama
IES Agra de Raíces Andrea Castreje Canosa Eva Trasmonte Castiñeira
IES García-Barbón Carla Grande Novoa Mª Soledad Gómez Cerradelo
IES Lamas de Abade Rebeca García Durán Diana Pereiro Rivas

Control industrial

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Politécnico de Lugo Hiar Abelleira González Ana Mª Pérez Vázquez
CIFP Politécnico de Santiago José Cañestro Novo Pablo Pérez Seoane
IES María Sarmiento Adrián López Bahamonde Ramón Costeira Fernández

Deseño mecánico - CAD

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Álex Barro García Alberto Pereira López
CIFP Ferrolterra Alberto Estévez Ferreiro José Carlos Breijo García
CIFP Valentín Paz Andrade Adrián Maya Álvarez Alberto Fernández Caride
IES Politécnico de Vigo Sabela Fernández Rodríguez Francisco José Rodríguez Martínez

Desenvolvemento web

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel Lucía Serrano Pérez Julio Mosquera González
IES Ramón Mª Aller Ulloa Florindo González Doval Antonio Javier Lozano Formoso
IES San Clemente Santiago Andrade Ferreiro Cristina París Brandariz

Ebanistaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra Pablo García Pérez Juan Francisco Rodríguez Cendán
CIFP Politécnico de Lugo Manuel Goyanes González María del Puerto Piñeiro Guerra
CIFP Politécnico de Santiago Alejandro Hermida Liste Justo Otero Santiago
CIFP Valentín Paz Andrade Sergio González Pérez José Benito Rodríguez Domínguez
CPR Agarimo Alioune Badara Sagna Evaristo Cambón Puñal
IES de Melide Alejandro Varela Rey Iván Carreira Mata
IES de Ortigueira Andrés Galdo Fernández Rebeca Blanco Lorenzo
IES de Salvaterra de Miño Brais Abalde Rodríguez José Luis González Álvarez

Floraría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Granxa Eva Fernández Quintás Montserrat Vázquez Meizoso
IES Montecelo Ismael Soto Esperón Bárbara Carballal Mariño

Instalacións eléctricas

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Politécnico de Lugo Antonio García Fernández Miguel Rojas Ogaza
CIFP Politécnico de Santiago Carlos Dafonte Rodríguez Lidia Caamaño García
Iago Estévez González Ángel Iglesias Pérez
IES Lois Peña Novo Brais Pérez Vázquez José Luís Pernas Ramos
IES Macías o Namorado Miguel Pousada Parente Manuel Vázquez Rodríguez
IES Politécnico de Vigo Manuel Antonio Alonso Álvarez Moisés Nicolás Pereira Martínez

Mecanizado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Cristian Piñeiro Seijo Luís Abelleria Álvarez
CIFP Ferrolterra Rubén Vázquez López Miguel Alvite Fernández
IES Fernando Blanco Francisco José Suarez Tajes Diego Carril Romero
IES Politécnico de Vigo Antonio Manuel Presas Rodríguez David Queimaño Piñeiro

Mecatrónica

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra
Alvaro Pazos Rico
Jorge Álvarez Pereira
José Antonio Alvite Fernández
CIFP Fontecarmoa
Jorge Fernández Rial
Carlos García Lores
Bieito Calvo Méndez
CIFP Politécnico de Lugo
Pablo Corral Méndez
Iván Redondo Grandío
José Luis Blanco Carballido
IES Rosalía Mera
Martín Nicolás Fernández Brajnik
Javier Casas Garrido
Carlos Doldán Martínez

Panadaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Carlos Oroza Celia Vázquez Costoya Manuel Patiño Carou
CIFP Compostela María Domínguez Domínguez Gonzalo Salgueiros Gómez
CIFP Manuel Antonio Johana Domínguez Rivera Bernardo Esperante Lago
CIFP Paseo das Pontes Antón Darío González Eirís Avelina Amado Fernández

Peiteado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Someso Jorge García González Mª Reyes Guimarey Blanco
IES 12 de Outubro Mayte Blanco Fernández Rosa Ana Murias Fernández
IES de Teis Dyand Estefany Fernández Vera Ana Belén Castro García
IES Montecelo Naiara Ameal Sangiao Patricia Diz Peleteiro

Pintura do automóbil

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Ismael Fernández Luaces Luis Abelleira Álvarez
CIFP Ferrolterra Anxo Garrote Espantoso Silvia Folgueira Rico
CIFP Valentín Paz Andrade Alexandre Palmero Santomé Iván Riobó Carballo
IES María Sarmiento Katia María Duarte Monteiro José Luis Janeiro Insua

Recepción hoteleira

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Carlos Oroza Ana Otero Telmo Mónica Justo Calviño
CIFP Compostela Laura Castro Pinzón Rosalía Carril González-Barros
CIFP Manuel Antonio Sergio Martínez Calvar Roi Álvarez González
IES de Vilamarín María Cid Míguez Raquel Abeledo Santos

Refrixeración e aire acondicionado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Jordi Montero i Castellón Leticia Conde Castro
CIFP Coroso Alexis Sanlés Torrado Óscar Vidal Caamaño
CIFP Valentín Paz Andrade Brais Lorenzo Fragueiro Joaquín Paredes Coya

Reparación de carrozaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Coroso Iago Castro Abuín Manuel García Deus
CIFP Ferrolterra Iago Pérez Macías Gonzalo Trigo García
CIFP Valentín Paz Andrade Aarón Alonso González Alejandro López Pereiras
IES A Sangriña Pablo Jesús Pousa Estévez Rubén García Ares
IES María Sarmiento Miguel Ángel Fonte Dorado Ramón Martínez Pego

Servizo de restaurante e bar

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Carlos Oroza Jonathan Couto Padín Pedro Tomás Sestayo Riveiro
CIFP Compostela Sonia García Durán Diego Mosquera Miramontes
CIFP Fraga do Eume Bruno Landrove Gómez Gerardo Pereira Romero
CIFP Manuel Antonio Ángel Cameselle Fernandes Breogán Diéguez Ayán
CIFP Paseo das Pontes Natalia Fernández Rey Marcos Moreira García
IES de Vilamarín Marcos Fernández Veloso María Isabel Sánchez Atán

Soldadura

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Politécnico de Santiago Brais Blanco Tarrío José Antonio Isla González
CIFP Valentín Paz Andrade Sara Pereira Lago Vicente Martínez Rolán
IES de Salvaterra de Miño Brais dos Santos Alfaya Alfredo Madrigal Farina
IES Marco do Camballón Nicolás Sueiro García Rubén Darío Gómez Casal
IES María Sarmiento Mateo Rubal Fanego Eliseo Maseda Iglesias

Tecnoloxía da moda

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Manuel Antonio Silvia Galván Tacón Raquel Álvarez González
CIFP Manuel Antonio Patricia Álvarez Riande Raquel Álvarez González
CIFP Paseo das Pontes Alfonso Rodríguez Díez María Cruz Iglesias Viqueira
CIFP Paseo das Pontes Rocío Paz Ruíz María Cruz Iglesias Viqueira

Tecnoloxía do automóbil

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Mario Seijo Fernández Sergio Gómez Campos
CIFP Ferrolterra Damián Rodríguez Bollo Víctor Allegue Miño
CIFP Fontecarmoa Alexander Baeyens Díaz Alvaro Rodríguez Díaz
IES As Mariñas Javier Noche Ferreiro Miguel Vilela González
IES de Vilalonga Eloy Fernández Fernández Rafael Domínguez Piñeiro
IES María Sarmiento Sergio Martínez Pajón Luis Gesto Lois

Xardinaría paisaxística

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Granxa
Luis Fernández Mera
Óscar da Silva Besada
Montserrat Vázquez Meizoso
IES Montecelo
Iván Francisco Darriba Bello
Anxo Gabián Vila
Eliseo Castro Iglesias

Administración de sistemas en rede

Centro educativo Alumno/a Titor/a
IES Isidro Parga Pondal Martín Cambón Recarey Diego Terrón del Valle
IES Ramón Mª Aller Ulloa Javier Fernández Pazos Elena Martínez Lemos
IES San Clemente Alejandro Vila Agrelo Bruno Vila Vilariño

Carpintaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra Hugo González Calvo Roberto Rivas Conejo
CIFP Politécnico de Lugo Kelvin Alexander Smith Gómez Manuel Ángel Pena Díaz
CIFP Politécnico de Santiago Alejandro Noguerol Freire Juan Carlos Pascual Quián
CIFP Valentín Paz Andrade Gabriel Besada Bernárdez Avelino Figueroa Lorenzo
IES de Melide Sergio López Salgado Iván Carreira Mata
IES de Ortigueira Jacobo Martínez Armada Alberto Gallego Fernández
IES de Salvaterra de Miño Moises Pérez Rodríguez Enrique Pena López

Cociña

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Carlos Oroza Martín Otero Iglesias Jorge Sánchez Verdeal
CIFP Compostela Katia Baluja Montoiro Antonio González Puga
CIFP Manuel Antonio Marina Suárez Martínez Isaac Martín Peña
CIFP Paseo das Pontes María Emilia Piedra Iglesias José Miguel García Silvarredonda
IES de Vilamarín Antonio García Castellanos Gonzalo Abal Lobato

Coidados auxiliares de enfermaría e atención sociosanitaria

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto Óscar Estévez Bueno Diego Abeijón Martínez
CIFP Leixa Nicolás Varela Villar Laura Ríos Dalama
IES Agra de Raíces Andrea Castreje Canosa Eva Trasmonte Castiñeira
IES García-Barbón Carla Grande Novoa Mª Soledad Gómez Cerradelo
IES Lamas de Abade Rebeca García Durán Diana Pereiro Rivas

Control industrial

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Politécnico de Lugo Hiar Abelleira González Ana Mª Pérez Vázquez
CIFP Politécnico de Santiago José Cañestro Novo Pablo Pérez Seoane
IES María Sarmiento Adrián López Bahamonde Ramón Costeira Fernández

Desenvolvemento web

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel Lucía Serrano Pérez Julio Mosquera González
IES Ramón Mª Aller Ulloa Florindo González Doval Antonio Javier Lozano Formoso
IES San Clemente Santiago Andrade Ferreiro Cristina París Brandariz

Deseño mecánico - CAD

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Álex Barro García Alberto Pereira López
CIFP Ferrolterra Alberto Estévez Ferreiro José Carlos Breijo García
CIFP Valentín Paz Andrade Adrián Maya Álvarez Alberto Fernández Caride
IES Politécnico de Vigo Sabela Fernández Rodríguez Francisco José Rodríguez Martínez

Ebanistaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra Pablo García Pérez Juan Francisco Rodríguez Cendán
CIFP Politécnico de Lugo Manuel Goyanes González María del Puerto Piñeiro Guerra
CIFP Politécnico de Santiago Alejandro Hermida Liste Justo Otero Santiago
CIFP Valentín Paz Andrade Sergio González Pérez José Benito Rodríguez Domínguez
CPR Agarimo Alioune Badara Sagna Evaristo Cambón Puñal
IES de Melide Alejandro Varela Rey Iván Carreira Mata
IES de Ortigueira Andrés Galdo Fernández Rebeca Blanco Lorenzo
IES de Salvaterra de Miño Brais Abalde Rodríguez José Luis González Álvarez

Floraría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Granxa Eva Fernández Quintás Montserrat Vázquez Meizoso
IES Montecelo Ismael Soto Esperón Bárbara Carballal Mariño

Instalacións eléctricas

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Politécnico de Lugo Antonio García Fernández Miguel Rojas Ogaza
CIFP Politécnico de Santiago Carlos Dafonte Rodríguez Lidia Caamaño García
Iago Estévez González Ángel Iglesias Pérez
IES Lois Peña Novo Brais Pérez Vázquez José Luís Pernas Ramos
IES Macías o Namorado Miguel Pousada Parente Manuel Vázquez Rodríguez
IES Politécnico de Vigo Manuel Antonio Alonso Álvarez Moisés Nicolás Pereira Martínez

Mecanizado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Cristian Piñeiro Seijo Luís Abelleria Álvarez
CIFP Ferrolterra Rubén Vázquez López Miguel Alvite Fernández
IES Fernando Blanco Francisco José Suarez Tajes Diego Carril Romero
IES Politécnico de Vigo Antonio Manuel Presas Rodríguez David Queimaño Piñeiro

Mecatrónica

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Ferrolterra
Alvaro Pazos Rico
Jorge Álvarez Pereira
José Antonio Alvite Fernández
CIFP Fontecarmoa
Jorge Fernández Rial
Carlos García Lores
Bieito Calvo Méndez
CIFP Politécnico de Lugo
Pablo Corral Méndez
Iván Redondo Grandío
José Luis Blanco Carballido
IES Rosalía Mera
Martín Nicolás Fernández Brajnik
Javier Casas Garrido
Carlos Doldán Martínez

Panadaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Carlos Oroza Celia Vázquez Costoya Manuel Patiño Carou
CIFP Compostela María Domínguez Domínguez Gonzalo Salgueiros Gómez
CIFP Manuel Antonio Johana Domínguez Rivera Bernardo Esperante Lago
CIFP Paseo das Pontes Antón Darío González Eirís Avelina Amado Fernández

Peiteado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Someso Jorge García González Mª Reyes Guimarey Blanco
IES 12 de Outubro Mayte Blanco Fernández Rosa Ana Murias Fernández
IES de Teis Dyand Estefany Fernández Vera Ana Belén Castro García
IES Montecelo Naiara Ameal Sangiao Patricia Diz Peleteiro

Pintura do automóbil

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Ismael Fernández Luaces Luis Abelleira Álvarez
CIFP Ferrolterra Anxo Garrote Espantoso Silvia Folgueira Rico
CIFP Valentín Paz Andrade Alexandre Palmero Santomé Iván Riobó Carballo
IES María Sarmiento Katia María Duarte Monteiro José Luis Janeiro Insua

Recepción hoteleira

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Carlos Oroza Ana Otero Telmo Mónica Justo Calviño
CIFP Compostela Laura Castro Pinzón Rosalía Carril González-Barros
CIFP Manuel Antonio Sergio Martínez Calvar Roi Álvarez González
IES de Vilamarín María Cid Míguez Raquel Abeledo Santos

Refrixeración e aire acondicionado

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Jordi Montero i Castellón Leticia Conde Castro
CIFP Coroso Alexis Sanlés Torrado Óscar Vidal Caamaño
CIFP Valentín Paz Andrade Brais Lorenzo Fragueiro Joaquín Paredes Coya

Reparación de carrozaría

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Coroso Iago Castro Abuín Manuel García Deus
CIFP Ferrolterra Iago Pérez Macías Gonzalo Trigo García
CIFP Valentín Paz Andrade Aarón Alonso González Alejandro López Pereiras
IES A Sangriña Pablo Jesús Pousa Estévez Rubén García Ares
IES María Sarmiento Miguel Ángel Fonte Dorado Ramón Martínez Pego

Servizo de restaurante e bar

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Carlos Oroza Jonathan Couto Padín Pedro Tomás Sestayo Riveiro
CIFP Compostela Sonia García Durán Diego Mosquera Miramontes
CIFP Fraga do Eume Bruno Landrove Gómez Gerardo Pereira Romero
CIFP Manuel Antonio Ángel Cameselle Fernandes Breogán Diéguez Ayán
CIFP Paseo das Pontes Natalia Fernández Rey Marcos Moreira García
IES de Vilamarín Marcos Fernández Veloso María Isabel Sánchez Atán

Soldadura

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Politécnico de Santiago Brais Blanco Tarrío José Antonio Isla González
CIFP Valentín Paz Andrade Sara Pereira Lago Vicente Martínez Rolán
IES de Salvaterra de Miño Brais dos Santos Alfaya Alfredo Madrigal Farina
IES Marco do Camballón Nicolás Sueiro García Rubén Darío Gómez Casal
IES María Sarmiento Mateo Rubal Fanego Eliseo Maseda Iglesias

Tecnoloxía da moda

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP Manuel Antonio Silvia Galván Tacón Raquel Álvarez González
CIFP Manuel Antonio Patricia Álvarez Riande Raquel Álvarez González
CIFP Paseo das Pontes Alfonso Rodríguez Díez María Cruz Iglesias Viqueira
CIFP Paseo das Pontes Rocío Paz Ruíz María Cruz Iglesias Viqueira

Tecnoloxía do automóbil

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP As Mercedes Mario Seijo Fernández Sergio Gómez Campos
CIFP Ferrolterra Damián Rodríguez Bollo Víctor Allegue Miño
CIFP Fontecarmoa Alexander Baeyens Díaz Alvaro Rodríguez Díaz
IES As Mariñas Javier Noche Ferreiro Miguel Vilela González
IES de Vilalonga Eloy Fernández Fernández Rafael Domínguez Piñeiro
IES María Sarmiento Sergio Martínez Pajón Luis Gesto Lois

Xardinaría paisaxística

Centro educativo Alumno/a Titor/a
CIFP A Granxa
Luis Fernández Mera
Óscar da Silva Besada
Montserrat Vázquez Meizoso
IES Montecelo
Iván Francisco Darriba Bello
Anxo Gabián Vila
Eliseo Castro Iglesias