GaliciaSkills 2018. Competicións

Pintura e decoración

Familias profesionais:
Edificación e obra civil
Centros e alumnado participante:
CIFP A Farixa, Virginia Romina Rey Friedman
CIFP A Farixa, Antón Almuiña Casas
CIFP A Farixa, José Dasilva Lorenzo
CIFP Porta da Auga, Francisco Lombán Silvosa
Descrición da competición:

Reproducir o deseño e as cores segundo o plano facilitado.

A persoa competidora realizará os seguintes traballos:

  • Preparar a zona de traballo e medir superficies
  • Mesturar pinturas na proporción correcta para conseguir as tonalidades adecuadas, aplicándoas despois segundo o plano facilitado
  • Todo isto atendendo a que o lugar de traballo estea limpo e ordenado, e con especial atención ás medidas de seguridade e saúde.
Xurado:
Presidente/a:
José Fernando Méndez de Andés Rodríguez

Vogais:
Jesús Atilano Cabado López
María del Carmen Iglesias Delgado
Ana Rodríguez Rodríguez
Empresas patrocinadoras:

Acceda á ficha das demais especialidades: