FP dual. Listaxe de persoas admitidas e en espera. Curso 2015-2016.

Publicadas as listaxes de persoas admitidas e en espera, por centro escollido en primeira opción, aos proxectos experimentais de formación profesional dual de grao medio e grao superior.

As persoas admitidas nos ciclos de FP Dual do deberán acudir ao centro para matricularseos días 15 ou 16 de xullo, en horario de oficina. De non formalizar a matrícula nestas datas, esas prazas serán ocupadas polas persoas en espera.

As persoas solicitantes que non figuran na listaxe de persoas admitidas ou na listaxe de persoas en espera están en situación de non seleccionadas.

Novo prazo de presentación de solicitudes. Período extraordinario.

Establécese un novo prazo de presentación de solicitudes, do 14 de xullo ata o vindeiro día 31 de xullo ás 13.00 horas, para os ciclos formativos e centros relacionados seguite táboa:

   Concello     
Centro educativo                
Código ciclo    

Ciclo formativo

Lugo CIFP Politécnico de Lugo

MEOC01

Construcción

Ourense

IES Universidade Laboral

MTMV01

Carrozaría

Pontevedra

CIFP Carlos Oroza SHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos
Santiago

CIFP Compostela

SHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

 Vigo

CIFP Manuel Antonio

MTCP01

Confección e moda

Máis información

Etiquetas: