Fase de asesoramento. Datas e lugares da primeira reunión (grupal)

 

 

 

Publicadas as listaxes de de persoas admitidas e excluídas, con data 25 de setembro de 2013, iníciase a fase de asesoramento para as persoas admitidas, segundo o establecido no artigo 13 da Orde do 25 de abril de 2013 (DOG do 20 de maio) pola que se convocou o proceso de acreditación de competencias.

A fase de asesoramento desenvolverase nas sedes correspondentes.

Pódese consultar o calendario e horario para a primeira reunión grupal na páxina web de cada centro. Asemade, premendo en cada centro, atopará un resumo do calendario de reunións para cada sede e comisión de avaliación.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Electromecánica de vehículos automóbiles, 30 de setembro de 2013 de 20:00h a 21:30h.

Instalacións eléctricas e automáticas, 3 de outubro de 2013 de 20:00 a 22:00h.

Soldadura e caldeiraría,  1 de outubro de 2013 de 19:30h.

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Xestión administrativa, 3 de outubro de 2013 ás 16:30h.

15014556 - CIFP Coroso

Electromecánica de vehículos automóbiles e carrozaría, 3 de outubro de 2013 de 20:00 a 20:00h.

Instalacións eléctricas e automáticas, 3 de outubro de 2013 de 20:00 a 20:00h.

Instalacións frigoríficas e de climatización e de produción de calor, 3 de outubro de 2013 de 20:00 a 20:00h.

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Electromecánica de vehículos automóbiles, 2 de outubro de 2013 ás 19:00h.

Instalacións eléctricas e automáticas, 2 de outubro de 2013 ás 18:30h.

Laboratorio de análise e control de calidade, 2 de outubro de 2013 ás 16:30h.

Soldadura e caldeiraría, 3 de outubro de 2013 ás 12:30h.

15016000 - CIFP Compostela

Cociña e gastronomía, 2 de outubro de 2013 ás 17:00h.

Educación infantil, 3 de outubro de 2013 ás 11:30h.

Servizos en restauración, 3 de outubro de 2013 ás 17:00h.

Xestión de aloxamentos turísticos, 3 de outubro de 2013 ás 11:30h.

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Atención a persoas en situación de dependencia, 3 de outubro de 2013 ás 17:30h.

Emerxencias Sanitarias, 3 de outubro de 2013 ás 19:00h.

Farmacia e parafarmacia, 3 de outubro de 2013 ás 16:30h.

15024513 - CIFP Someso

Carpintaría e moble,

Construción, 1 de outubro de 2013 ás 17:00h.

Electromecánica de vehículos automóbiles, 3 de outubro de 2013 ás 19:00h.

Carrozaría, 2 de outubro de 2013 ás 20:00h.

Peiteado e cosmética capilar, 8 de outubro de 2013 ás 16:30h.

Soldadura e mecanizado,

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Cociña e gastronomía, 3 de outubro de 2013 ás 17:00h.

Servizos en restauración, 3 de outubro de 2013 ás 17:00h.

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Atención a persoas en situación de dependencia,  2 de outubro de 2013 de 18:00h.

Emerxencias sanitarias,  3  de outubro de 2013 de 17:00h.

Farmacia e parafarmacia,  2 de outubro de 2013 de 19:30h.

Instalacións eléctricas e automáticas,  3 de outubro de 2013 de 16:30h.

27020793 - CIFP Porta da Auga

Electromecánica de vehículos automóbiles,  2 de outubro de 2013 de 18:00h.

32015050 - CIFP A Farixa

Instalacións de telecomunicacións,

Proxectos de edificación,  4 de outubro de 2013 de 17:00h.

Guía, información e asistencia turísticas,  8 de outubro de 2013 de 16:00h.

32016765 - CIFP Portovello

Atención a persoas en situación de dependencia, 9 de outubro de 2013 ás 10:00h.

Xestion Administrativa, 3 de outubro de 2013 ás 18:00h.

36007552 - CIFP A Granxa

Xardinaría e floraría, 16 de outubro de 2013 ás 20:00h.

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Cociña e gastronomía,  3 de outubro de 2013 de 18:00h.

Emerxencias sanitarias, 4 de outubro de 2013 ás 17:00h.

Farmacia e parafarmacia, 30 de setembro de 2013 de 16:30 a 18:30h.

Servizos en restauración, 2 de outubro de 2013 ás 16:30h.

36014489 - CIFP A Xunqueira

Educación infantil, 4 de outubro de 2013 ás 17:00h.

Electromecánica de vehículos automóbiles, 4 de outubro de 2013 ás 17:00h.

Instalación e amoblamento, 3 de outubro de 2013 ás 17:00h.

Instalacións de telecomunicacións, 3 de outubro de 2013 ás 16:30h.

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Carrozaría, 10 de outubro de 2013 ás 16:00h.

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica, 9 de outubro de 2013 ás 12:00h.

Electromecánica de vehículos automóbiles, 10 de outubro de 2013 ás 16:00h.

Instalación e amoblamento, 10 de outubro de 2013 ás 16:30h.

Instalacións frigoríficas e produción de calor, 9 de outubro de 2013 ás (Frio:16:00h, Calor:17:30h).

Soldadura e caldeiraría, 10 de outubro de 2013 ás 17:00h.

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Cociña e gastronomía, 7 de outubro de 2013 ás 16:00h.

Servizos en restauración,