Enquisa final proxecto: miniempresas Lugo

 

Recorda que todos os campos da enquisa son obrigatorios.

1 2 3 4 5 6
Traballar nunha empresa
Traballar nunha institución solidaria
Empezar un negocio
Ser cooperativista
Seguir estudando e perfeccionándome
1 2 3 4 5 6
Traballador dependente
Desenvolver o meu propio negocio
1 2 3 4 5 6
Na túa familia
Entre os teus amigos
Entre os teus compañeiros de curso
1 2 3 4 5 6
Coñecemento técnicos
Creatividade
Perseveranza
Tolerancia ao fracaso
Precisión, exactitude
Habilidades interpersoais
1 2 3 4 5 6
Incerteza
Fracaso
Medo
Ansiedade
Desesperanza

Indica o teu nivel de acordo coas seguintes proposicións, desde 1 (totalmente en desacordo) a 6 (totalmente de acordo).

Indica o teu nivel de acordo coas seguintes proposicións, desde 1 (totalmente en desacordo) a 6 (totalmente de acordo).

Introduce o código que che asignou teu/túa profesor/ora.

Verifica que todos os campos están cubertos.