Sen nome - Metal

Viveiristas: 
Amador Gómez Corral
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Creación dunha empresa propia.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Situación da empresa: 
No viveiro, co plan de empresa
Titorada por: 
Ginés Mayor, Carmen
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
Actividade económica: 
Metal
Produtos/Servizos: 
Mantemento, soldadura e caldeiraría
Descrición da empresa: 

Empresa dedicada ao mantemento, soldadura, caldeiraría e traballos auxiliares.

Etiquetas: