Roberto Seijo Criado

Viveiristas: 
Roberto Seijo Criado
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Crear o seu posto de traballo.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro, en funcionamento como empresa
Titorada por: 
Ginés Mayor, Carmen
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
Carpintaría
Produtos/Servizos: 
Mobles a medida
Descrición da empresa: 

Carpintaría de fabricación e instalación de mobles a medida.

Etiquetas: