Martín Vázquez Taibo

Viveiristas: 
Martín Vázquez Taibo
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Crear un negocio propio.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Situación da empresa: 
No viveiro, co plan de empresa
Titorada por: 
Ginés Mayor, Carmen
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
Electricidade
Produtos/Servizos: 
Servizos de instalación, reparación e mantemento eléctrico
Descrición da empresa: 

Prestación de servizos electricos a particulares, empresas, comunidades de veciños, etc directamente ou por intermediación de aseguradoras, etc.

Etiquetas: