Martín Cid Cortiñas

Viveiristas: 
Martín Cid Cortiñas
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Aprender, dirixir e ensinar son as tres razóns polas que considero que emprender é unha opción interesante. Escoller o camiño menos transitado, quizais o máis longo, perigoso e duro, pero un camiño no que se atopa risco é un camiño no que se atopan grandes fracasos e os máis grandes resultados.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Portovello
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro
Titorada por: 
Cid Cabido, Josefina
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.portovello@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
Portal inmobiliario
Produtos/Servizos: 
Alugamento e venda de bens inmobles
Descrición da empresa: 

Portal inmobiliario dedicado ao alugamento e venda de bens inmobles.

Etiquetas: