LAR - Xestión

Viveiristas: 
Loreto Perez Gonzalez
Rita Sarmiento Gonzalez
Motivacións que nos levaron a emprender: 

- Levaba anos coa idea na cabeza e tras un período de tempo sen traballo volvín ver as necesidades que o turismo rural ten dunha empresa destas características.

- Tras varios meses nun traballo que non se adecuaba ás miñas expectativas laborais, xurdiume a oportunidade de emprender e poñer en marcha unha idea que xa tiña en mente desde fai anos.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Portovello
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro, en funcionamento como empresa
Titorada por: 
Dominguez Rodriguez, Montserrat
Contacto co viveiro: 
montserratdominguez@edu.xunta.es
Actividade económica: 
Xestión de servizos turísticos
Produtos/Servizos: 
Xestión turística, desarollo rural, e promoción exterior
Descrición da empresa: 

Empresa especializada na xestión turística, desenvolvemento rural e promoción das zonas rurais de Galicia, principalmente da provincia de Ourense.

Etiquetas: 
Tema: