FONCANOR

Viveiristas: 
Adrián Luaces Vigo
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Ganas de traballar.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro
Titorada por: 
Silva Otero, Emilio
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Sociedade civil
Actividade económica: 
Instalacións térmicas en edificios
Produtos/Servizos: 
Mantemento e instalación de instalacións térmicas en edificios
Descrición da empresa: 

Mantemento e instalacións térmicas en edificios.

Etiquetas: 
Tema: