Alompe

Viveiristas: 
Bruno Alonso Pérez
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Ganas de crear a miña propia empresa e desempeñar un traballo que me guste. Considero que así tería a opción de medrar como traballador e como persoa, cousa que non podería conseguir noutras empresas. É bonito ter un negocio propio.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Portovello
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro
Titorada por: 
Fernández Pavón, María Reyes
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.portovello@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
Asesoramento fiscal, laboral, contable e operacións inmobiliarias
Descrición da empresa: 

Asesoramento fiscal, laboral, contable e operacións inmobiliarias.

Etiquetas: 
Tema: