Documentos de calidade

Nas seguintes ligazóns pódese acceder á Política de Calidade e a Declaración de Autoridade do Sistema de Xestión da Calidade (SXC) da Rede dos CIFP, ao Conxunto de Procedementos Mínimos Comúns (CPMC) dos Centros Certificados na Norma UNE-EN ISO9001:2008 e a un vocabulario básico en relación á calidade.


Etiquetas: