Probas de acceso a grao medio. Listaxe definitiva de cualificacións. Convocatoria 2019

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

A partir do día 24 de xuño poderanse solicitar os certificados da proba de acceso en calquera dos centros de inscrición (centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que impartan ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2018-2019).

- Máis información sobre a convocatoria

Etiquetas: