Convenios en vigor no ámbito da formación profesional

Asinados no ano 2020 coas seguintes entidades


FP dual - Varias empresas (Proxectos de edificación no CIFP Politécnico de Lugo)
FP dual - Nove Grupo Gastronómico e varias empresas (CIFP Compostela)
FP dual - Varias empresas (CIFP Compostela)
FP dual - Varias empresas (Instalacións de produción de calor no CIFP Coroso)
FP dual - Varias empresas (Instalacións de produción de calor no CIFP Coroso)
FP dual - Arenal Perfumerías S.L.U.
FP dual - Varias empresas (Carrozaría no IES A Sangriña)
FP dual - Citadel S.L.U.
FP dual - Feu Vert Ibérica S.A.
FP dual - Roomleader S.L. e IGM WEB S.L.
FP dual - Varias empresas (IES Manuel Chamoso Lamas)
FP dual - Varias empresas (IES Plurilingüe A Paralaia)
FP dual - Ignacio González Montes, S.A.
FP dual - Pescanova España, S.L.
FP dual - Varias empresas (CIFP Valentín Paz Andrade)
FP dual - Varias empresas (CIFP Valentín Paz Andrade)
FP dual - Varias empresas (Estilismo e dirección de peiteado IES A Pinguela)
FP dual - Varias empresas (Estilismo e dirección de peiteado IES A Pinguela)
FP dual - Varias empresas (IES Monte Neme)
FP dual - Varias empresas (Mecanizado no CIFP Someso)
FP dual - Varias empresas (Soldadura e caldeiraría no CIFP Someso)
FP dual - Viveiros Mende, Jardinería Jesús, Landelar e El Jardín de Carlos
FP dual - Varias empresas (Calzado e complementos de moda no IES A Pinguela)
FP dual - Martínez Otero Contract, S.L.
FP dual - Varias empresas (Automoción no CIFP As Mercedes)
FP dual - Varias empresas (IES Plurilingüe Castro da Uz)
FP dual - Ángel López Soto, S.L.
FP dual - Geriatros, S.A.U. e Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U.
FP dual - Salica, Alimentos Congelados, S.A.
FP dual - Varias empresas (CIFP Valentín Paz Andrade)
FP dual - Windar Offshore S.L.
FP dual - Geriatros, S.A.U. e Gero vitalia Ourense, S.L.
FP dual - Inversiones Hosteleras de Galicia S.L.
FP dual - Breogán Motor, S.L.
FP dual - Viveros y servicios forestales Caselas SL
FP dual - Técnicas en Instalaciones Renovables S.L.

Asinados no ano 2019 coas seguintes entidades


Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Fundación Naturgy
Consellería de Economía, Emprego e Industria
FP dual - Varias empresas (IES A Pinguela)
FP dual - Talleres López y Vázquez, S.L.
FP dual - Varias empresas (CIFP Valentín Paz Andrade)
Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro
Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada
Fundación Laboral de la Construcción
FP dual - Inversiones Hosteleras de Galicia, S.L., e Gacamar, S.A.
Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra
FP dual - Varias empresas (CIFP A Xunqueira)
FP dual - Varias empresas (IES Ramón Menéndez Pidal e IES A Pontepedriña)
FP dual - Varias empresas (Construcións metálicas no CIFP Politécnico de Lugo)
FP dual - Queserías Entrepinares S.A.U.
FP dual - Varias empresas (Proxectos de edificación no CIFP Politécnico de Lugo)
FP dual - Varias empresas (IES A Pinguela)
FP dual - Albacora S.A.
FP dual - Leroy Merlin España, S.L.U.
FP dual - Distribuciones Froiz, S.A.U.
FP dual - Tahona Coruña S.L.
FP dual - Varias empresas (CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel e IES Ricardo Mella)
FP dual - Varias empresas (CIFP Ánxel Casal - Monte Alto, CIFP Politécnico de Lugo e IES Leixa)
FP dual - Varias empresas (CIFP Coroso)
FP dual - Varias empresas (IES A Pinguela)
FP dual - Ángel López Soto, S.L.
FP dual - Navantia, S.A., S.M.E.
FP dual - Navantia, S.A., S.M.E.
FP dual - Varias empresas (Automatización e robótica industrial no IES Manuel Chamoso Lamas)
FP dual - Varias empresas (Construción no CIFP Politécnico de Lugo)
FP dual - Industrias Guerra S.A.
FP dual - Varias empresas (CIFP Paseo das Pontes)
FP dual - Varias empresas (IES Universidade Laboral)
FP dual - Varias empresas (Automatización e robótica industrial no CIFP Politécnico de Lugo)
FP dual - Repsol S.A.
FP dual - Varias empresas (Carrozaría no CIFP Porta da Auga)
FP dual - Varias empresas (CIFP Portovello, CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, IES A Guía, IES A Pontepedriña, IES Luís Seoane e IES Ramón Menéndez Pidal)
FP dual - Varias empresas (Electromecánica de vehículos automóbiles no CIFP Someso)
FP dual - Varias empresas (IES Universidade Laboral)
FP dual - Novafrigsa, S.A.
FP dual - Varias empresas (CIFP As Mercedes)
FP dual - Varias empresas (Proxectos de edificación no CIFP Someso)
FP dual - Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Castilla la Mancha y Galicia
FP dual - Eurostars Hotel Company, S.L.U.
FP dual - Varias empresas (Construción no CIFP Porta da Auga)
FP dual - Varias empresas (IES A Guía, IES Ramón Menéndez Pidal e IES A Pontepedriña)
FP dual - Media Markt Saturn Administración España, SAU
FP dual - Talleres La Campiña, S.L.
FP dual - Varias empresas (Soldadura e caldeiraría no CIFP Someso)
FP dual - Varias empresas (CIFP Ferrolterra)
FP dual - Cad Tech Ingenieros S.L.
FP dual - Tecnologías Plexus, S.L. e Balidea Consulting & programing, S.L.
FP dual - Arce Clima Sistemas y Aplicaciones S.L.
FP dual - Electrónica y comunicaciones noroeste, S.L.
FP dual - Técnicas en Instalaciones Renovables S.L.
FP dual - Varias empresas (IES Plurilingüe San Rosendo)
FP dual - Varias empresas (Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico)
FP dual - Varias empresas (CIFP Politécnico de Santiago e CIFP Valentín Paz Andrade)
FP dual - Varias empresas (IES A Sangriña)
FP dual - Aluminios Cortizo, S.A.U.
FP dual - Galicia Auto Estampación S.A.
FP dual - Nestle España S.A., Crown Food España S.A.U. e Aluminios Cortizo S.A.U.
FP dual - Unidad de Vehículos Industriales, S.A.
FP dual - ANFACO-CECOPESCA e varias empresas (IES Fermín Bouza Brey)
FP dual - INDITEX, S.A.
FP dual - Salica, Alimentos Congelados S.A.
FP dual - Varias empresas (IES de Valga)
FP dual - VIAQUA Gestión Integral de Aguas de Galicia S.A.U.
Intacta Gestión Ambiental, S.L.
FP dual - Faragulla empresarial S.L.
FP dual - Varias empresas (IES Manuel Chamoso Lamas)
FP dual - Automoción Pérez Rumbao, S.L.U. e Automóviles Pérez Rumbao, S.A.
FP dual - Citadel S.L.U.
FP dual - Hotusa Hotel S.A. e Restel S.A.
FP dual - Inversiones Hosteleras de Galicia S.L.
FP dual - Roomleader S.L. e IGM WEB S.L.
Navantia e varias asociacións
Consellería de Economía, Emprego e Industria

Asinados no ano 2018 coas seguintes entidades


Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro
Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada
Fundación Laboral de la Construcción
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Aluminio Español S.A/Alúmina Española S.A.
Aluminio Español S.A/Alúmina Española S.A.
Fundación Laboral de la Construcción
FP dual - Varias empresas (IES A Sangriña)
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
FP dual - Mariscador, S.L e Comunidade de bens Luis Pombo Martínez
FP dual - Celta Motor, S.L.
FP dual - Metalúrgica del Deza, S.L.
FP dual - Nodosafer, S.L.
FP dual - Inversiones Hosteleras de Galicia S.L.
FP dual - Mantiñan Lestayo S.L. unipersonal e Metales y muebles especiales S.L
FP dual - Breogan Motor S.L. e Compostela Motor S.L.
FP dual - Faragulla empresarial S.L.
FP dual - Indra Sistemas, S.A.
FP dual - Volkswagen Group España Distribución S.A. e varias empresas
FP dual - Media Markt Saturn Administración España, SAU
FP dual - Varias empresas (IES Manuel Chamoso Lamas)
FP dual - Benteler Automotive Vigo S.L.
FP dual - Digafer S.A. e Servicios eléctricos Abelmar S.A.
FP dual - Malasa Grupo S.L.
FP dual - Grupo Cándido Hermida S.L.
FP dual - Lonza Biologics Porriño S.L. e CZ Veterinaria S.A.
FP dual - Perez Rumbao S.A.U.
FP dual - Pipeworks S.L., Nodosa, S.L. e Urkira OX, S.L
FP dual - Varias empresas (CIFP Porta da Auga)
FP dual - Citadel S.L.U.
FP dual - Eurostars Hotel Company, S.L.U.
FP dual - Hotusa Hotel S.A. e Restel S.A.
FP dual - Maderas Besteiro S.L.
FP dual - Navantia, S.A., S.M.E.
FP dual - Puerto de Celeiro S.A. Organización de productores 77 e varias empresas
FP dual - Roomleader S.L. e IGM WEB S.L.
FP dual - Televés, S.A.
FP dual - Aluminios Cortizo S.A.U.
FP dual - Asociación Provincial de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo e varias empresas
FP dual - Energías Renovables Operación & Mantenimiento, S.L. Unipersonal
FP dual - CTAG
FP dual - Windar offshore S.L.
FP dual - ANFACO-CECOPESCA e varias empresas
FP dual - Varias empresas (IES de Valga)
FP dual - Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.
FP dual - Compañía Gas Natural SDG, S.A.
FP dual - Unidad de Vehículos Industriales, S.A.
FP dual - Carpintería Ramón García S.L.
Cooperativa Vitivinícola Arousana, S.C.G.
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería de Economía, Emprego e Industria

Asinados no ano 2017 coas seguintes entidades


Consellería de Economía, Emprego e Industria
Servizo Galego de Saúde
Fundación Feiras e Exposicións de Ourense
Consellería de Economía, Emprego e Industria
ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro
Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada
Fundación Laboral de la Construcción
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Concello de Ourense
Concello de Arteixo
FP dual - Paradores de Turismo de España, S.A.
FP dual - NAVANTIA, S.A., S.M.E.
FP dual - ANFACO-CECOPESCA e varias empresas
FP dual - Inversiones Hoteleras de Galicia S.L.
FP dual - Asociación Provincial de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo e varias empresas
FP dual - Hijos de Rivera, S.A.U.
FP dual - Leroy Merlin España, S.L.U
VIAQUA, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.
FP dual - VIAQUA, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.
FP dual - Arlea Hotels, SLU
FP dual - Repsol S.A.
FP dual - Sociedad Téxtil Lonia, S.A.
FP dual - Varias empresas
FP dual - Citadel, S.L.U.
FP dual - Financiera Maderera S.A. e Foresa Industrias Químicas del Noroeste S.A.
FP dual - Hotusa Hotel, S.A. e Restel, S.A.
FP dual - Panadería Da Cunha, S.L.
FP dual - Roomleader S.L. e IGM WEB S.L.
FP dual - Unidad de Vehículos Industriales, S.A.
FP dual - Varias empresas
FP dual - INDITEX S.A.
Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña e Universidade de Vigo
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados e Mariscos (ANFACO-CECOPESCA)