Convenio coa empresa Windar offshore S.L., para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e nove de maio de dous mil dezaoito o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Windar offshore S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Windar offshore S.L.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Ciclo formativo: 
Soldadura e caldeiraría
Etiquetas: